Nghĩ sao?…

0
60

Nghĩ sao? Khi một giường 4-5/bệnh nhi, trong khi đó 25-35 m2/ngôi mộ dành nghĩa địa quan 1.400 tỷ…

Quốc gia bệ rạc, lòng dân rã rời. Lãnh đạo sống lụa là gấm vóc, chết mong lăng tẩm đền đài. Ai trong số những người lèo lái đất nước hiện tại có thể đứng giữa nhân dân mà nói rằng mình xứng đáng được tôn vinh? Hãy trả lời câu hỏi đó trước khi nghĩ đến công trình nghìn tỷ.

Làm nghĩa trang cấp quốc gia tức là đại diện cho nhân dân. Nhưng nếu nhân dân không tìm đến thì cũng sẽ trơ trọi buồn bã. Đó không khác gì một sự “cô lập” với nhân dân, đào sâu thêm khoảng cách, giống như khi đang sống.

  • Các ngài xoen xoét nói vì Dân, thương Dân, lo cho Dân nhưng lại không xấu hổ, không xót xa khi lấy tiền mồ hôi nước mắt và máu xương của Dân trong lúc Dân sống vật vờ để lo cho hậu sự Quan, lo cho mồ yên mả đẹp hoành tráng của Quan.
  • Các vị hèn nhát không dám làm gì với Trung Cộng thì ít ra các vị nên dùng 1.400 tỷ đồng đó làm việc công ích cho dân. Trẻ con đang cần trường học và cầu đường đến trường, người dân đang cần bệnh viện, các thành phố đang cần nơi đi vệ sinh công cộng…
  • Hãy trở về lòng đất như mọi người dân bình thường, đừng để sự cách biệt giữa cán bộ, dù là “cao cấp” với người dân tiếp tục đến tận thế giới bên kia! Đừng để người dân đặt ra câu hỏi: xây dựng nghĩa trang vì ai, vì người sẽ mất hay vì “người còn sống”?!…

NO COMMENTS