https://youtu.be/rN2FWe0aLvM
https://youtu.be/MtPX0jBB6c0
https://youtu.be/7WXhUguTA90
https://youtu.be/8SMTZk2gemc
Khung cảnh đặc trưng tưởng như chỉ có ở miệt vườn Nam bộ lại xuất hiện ngay tại Hawaii, tiểu bang nổi tiếng của nước Mỹ nằm giữa Thái Bình Dương.
Một nhân vật khá đặc biệt Người đàn ông bán bánh giò mỗi sáng ở trước cửa chợ Người Việt gốc là người thầy giáo ngày xưa ở Việt Nam.
Thông tin và hình ảnh về Người Việt vô gia cư tại Mỹ
https://youtu.be/6Sz9cd7ofc4
https://youtu.be/yeN3RZt0aIs
https://youtu.be/l6tdu-tmcJo

https://youtu.be/73WEtjQ2uxg