Trong các loại khủng hoảng thì khủng hoảng Lương Tri có sức nặng nhất. Có nghĩa là nó làm băng hoại các giá trị sống khác mà văn hóa, nghệ thuật, pháp lý, khoa học kỹ thuật, văn minh tạo...

"Học viện Khoa học Xã hội sản xuất tiến sĩ với năng suất năm 2015 là một ngày 3 giờ 55 phút cho ra đời một tiến sĩ. Thống kê từ đầu năm 2016 đến đầu tháng 4 đã...

Một hôm, 3 đoàn lưu dân rách rưới gặp nhau ngay trên miệng một ngọn núi lửa. Chúa trời nhìn thấy sự chán chường lộ rõ trên khuôn mặt của từng người trong từng đoàn lưu dân ấy Đoàn lưu...

Tôi, chủ phây bút của mình, cũng là một trong những người chủ của đất nước (cái này nhà nước nói) đề nghị dân chúng ghi nhận công lao của anh Phàm, người bị Phọc mô za cách chức,...
Khi vụ khủng hoảng độc chất gây chết cả hàng loạt trên vùng biển 4 tỉnh miền Trung lên đến đỉnh điểm và trong lúc các quan chức VN lúng túng ,không có câu trả lời rõ ràng thì...
Đôi điều trao đổi của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan về bài viết “Nhìn từ chuyện Formosa: Nhu cầu minh bạch và ứng xử văn minh”:(http://vneconomy.vn/doanh-nhan/nhin-tu-chuyen-formosa-nhu-cau-minh-bach-va-ung-xu-van-minh-2016042707273157.htm) ... Trong bài viết tác giả kể nhiều thành tích, đóng góp của...
Báo Hà Tĩnh, cơ quan của Tỉnh Đảng bộ Hà Tĩnh vừa đăng một bài báo khá "ngộ", (link: http://baohatinh.vn/dau-tu/nhin-tu-chuyen-formosa-nhu-cau-minh-bach-va-ung-xu-van-minh/112981.htm) như chữ dùng của cô giáo Trần Thị Lam trong bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải không...