1 COMMENT

  1. […] Ông trời không thương thì người thương… Lòng tham + bọn xấu = nhân tai Nông dân khổ, cán bộ lơ tơ mơ, Nhà nước hụ hợ Rủi – may – họa? Còn đó nỗi lo… Thành tích của quan, nước mắt của dân… Đất nước mình ngộ quá!?… […]

Comments are closed.